Photoshop – Hướng dẫn tách vật thể ra khỏi nền cơ bản

Comments(3)

  1. Kha Nguyễn says:

    ko ra gì

  2. Yêu Bóng Đá says:

    bạn ơi s lúc mình đưa vào video nó lại có phần nền màu trắng v

  3. Channel Danny says:

    Ko hiểu

Post a comment