Author

21 thoughts on “PHOTOSHOP CS6 Giáo Trình Căn Bản từ 1 đến 7 KS Dương Trung Hiếu

  1. ra tiem ban phan men may tinh mua 2 dvd photoshop cs ̉ full co key day du hoi nang neu cai full con ko can gi cai nay nhe hon neu co card man hinh roi

  2. Photoshop mà dạy kiểu này chắc tới tết con Cóc mới làm dc. micro thì nhỏ + dc thêm cái nói chuyện ngu ngu như con cù lần núi !!!

  3. bạn ơi .thanh công cụ bên trái màng hình của mình,không đủ lệnh mình có thể tìm ở đâu vậy bạn . giúp mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *