Author

20 thoughts on “Phim Thành Long – Đại Náo Phố (Lồng Tiếng)

  1. Nhìn chú thành long bị thương khi diễn mà thấy đau thay… mình là một người rất thích xem phim của chú ý đóng vừa hài đánh lại rất hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *