Author

20 thoughts on “Phim Nhà Ngoại Cảm (The Second Slight) Tap 6/6 vietsub

  1. Chum cheet là bạn
    Keep là ck con cheet , bỏ cheet và cái thai để đi ngoại tình với chum
    Kaeo chính là con gái mà ngta kêu là đã chết đó của keep và cheet
    Chum là người thứ 3

  2. Mình xem xong xuống đọc bình luận cảu các bạn mới hiểu hết nội dung sâu của phim.nhưng cũng có ý nghĩa.làm việc ác kiểu gi cug bị trả báo.

  3. Tóm tắt fim: chét biết vận số. Còn trẻ chét yêu kêp và cùng là bạn của chum . Chét và keep Có con là kau. Nhưng chum bạn của keep cướp cũng yêu chét lên cướp chét. Keep đẻ kau lên chết. Lên keep che mắt con gái tông xe vào chum đang đi trên đường đoạn gọi cho chét muốn kết hôn đó. Kết chum và keep đều chết. Chét liệt giương và được con gái chăm sóc.

  4. GT: Kaeo là con của thăg cheet với con keep, nhưng thằg cheet lại couple voi con chum, nen con keep mới che mắt con gái nó để tông chết chum.. Nguyên nhân tội ác từ thằg cheet mà ra đáng bị như thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *