1 CommentsBánh mì Dân tổ bán tại địa chỉ TK15/43 đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
THANKS FOR YOUR WATCHING
FOLLOW US:
Facebook: (Sài Gòn Đa Sắc)
CONTACT: Email: saigoncolorful0909@gmail.com
Phone: 0977.309.927

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://goindocal.com/category/bat-dong-san/

Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Phát Hiện Nơi Chế Biến Bánh Mì Dân Tổ Chuẩn Vị Hà Nội Tại Sài Gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *