Author

3 thoughts on “Phạm Tiến Hưng – Hướng dẫn cài đặt Photoshop CC 2017 cho Windows

  1. Em đã cài đặt xong nhưng khi mở file hình ảnh thì ko mở được. Có dòng chữ ""Could not complete your request because of a problem parsing the JPEG data"". Vậy là sao ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *