[Parody] Nguyên nhân sâu xa đại chiến Xích Bích

Comments(5)

 1. Nhan Nguyen says:

  lu ngu deo biet gi ve tam quoc

 2. Ky Ngo says:

  Dc fay ong ban chet vi cuoi mat

 3. Nguyễn Thanh Hồng says:

  tên bài ráp là gì vậy ta.. đẹp
  đẹp đẹp…

 4. Luan Bui says:

  kái này mới hay hay :v

 5. Nguyễn Sang says:

     thuyền ra đến biển còn chìm
  Rắm ra đến đit* biết kìm làm sao
  Chết cười với câu này :))

Post a comment