Author

30 thoughts on “Nữ DJ Này Tên Gì Vậy Ta ?

  1. ÔI TRỜI ƠI…
    Xẻo đây xẻo kia đắp lên đút zô cho nó to phồng lên mới chịu.
    Rồi mai kia xệ tới rốn rồi thì lại xẻo dục đi..,
    ÔI CUỘC ĐỜI…
    HÀO NHOÁNG LÀ VẬY ĐÓ SAO. ?

  2. Cũng là ca sĩ có nguòi ta kín dáo có nguòi trung bày sản phẩm không dáng trân trọng không vào những chỗ dó cần tránh xa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *