Author

43 thoughts on “Nonstop: Ái Ái Ái Ái (DJ Tuấn Nine)

  1. If you all dont believe the waves current ,ask who want to go to try in the place that i swim ,near from the beach but not easy to return back to the beach.

  2. Nhạc này phiêu quá mà mình lại không hợp , cứ chơi Kẹo lần nào chơi nhạc này là y rằng lần đó Full sạch , nhạc khác thì ok , nhạc này nó dồn mạnh quá ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *