Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Nông dân Nguyễn thị Tâm kiện chủ tịch quận Hà Đông, bên bị kiện váng mặt, toà Hà Nội vẫn xử dân thua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *