Author

25 thoughts on “Nhuộm nâu lạnh – thời trang

  1. Anh trung ơi giúp em với. Khách em nhuộm màu nâu ánh rêu giờ khách chê tối kêu phải nhuộm lại màu nâu sáng hơn thì phải làm sao anh

  2. công thức này nhuộm nền sáng cỡ tong 8 các b nha .
    còn tong 6-7 vẫn nhuộm ra màu này mà công thức khác nữa, mỗi 1 nền tóc khi nhuộm ra 1 màu nào đó công thuốc thức đều khác nhau vì mỗi nền tóc đều khác nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *