Những người mang nhóm máu này rất có thể là hậu duệ của người ngoài hành tinh

Comments(5)

 1. binh phan thanh says:

  Nếu nói vậy ai lở mang nhóm rh – như o- , b-, a-, ab-, mà tổng dan thế giới chỉ 15 %mang nhóm rh- vậy người mang nhóm máu tổng người mang ab chỉ 5% dân số thế giới vậy ab- là bao nhiêu ℅ vậy không lẽ lỡ mang nhóm máu ab- thì ở không được lặp gia đình sau! Thật den đuổi !

 2. pham thinh says:

  Vậy nếu nó đúng thì mình nghĩ rằng con người chúng ta là một sản phẩm di truyền của alien

 3. âm dương ngũ hành says:

  Rh là mau hiếm

 4. Hoàng Nhi Bạch says:

  Mệt sao mà biết được

 5. News TV says:

  Hậu duệ của người ngoài hành tinh ở trái đất?

Post a comment