Author

23 thoughts on “những kiểu tóc dài dễ thương

  1. Tóc ngắn dễ tạo kiểu hơn, tóc tui dài thòm ko biết lm so cho vừa gọn vừa dễ thương nữa 😔😔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *