0 Comments(Bitte scrollen Sie nach unten für Deutsch und Englisch! Please scroll down for German and English!)
* Thông tin về dự án Nàng K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Lịch các sự kiện trong Dự án NÀNG K…
1. Hội thảo chuyên đề: Đọc lại Truyện Kiều (
13 – 14.7.2019, 9:30 – 17:00
Viện Goethe Hà Nội / Tham dự theo thư mời

2. Triển lãm: NÀNG K… của nữ nghệ sỹ Franca Bartholomäi
Một sự kiện hợp tác cùng Quỹ Văn hóa Bang Sachsen

07.10.2019, 18h: Khai mạc triển lãm
08 – 20.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
25 – 27.10.19, 9h – 19h: Triển lãm
Viện Goethe Hà Nội / VÀO CỬA TỰ DO

3. Công diễn: Sân khấu thử nghiệm: Nàng Kiều (
+ HÀ NỘI: 12 & 13.10.2019, 20h – 2 đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội
Nhà hát Tuổi trẻ / Vé 150.000 VND, 200.000 VND mở bán từ 01.10 tại Nhà hát Tuổi trẻ
+ TP. HỒ CHÍ MINH: 19.10.2019, 20h – Đêm diễn duy nhất tại Tp. HCM
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang – 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

4. Chiếu phim nhân dự án Nàng K…
Viện Goethe Hà Nội
VÀO CỬA TỰ DO
* 24.10.2019, 20:00
(
Fontane Effi Briest (1974),Rainer Werner Fassbinder, 140´
* 31.10.2019, 20:00
(
Lời chào từ Fukushima (2016), Doris Dörrie, 108‘

5. Kêu gọi gửi bài dự thi truyện ngắn bằng hình ảnh
Nàng K – Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm (
Hạn nộp bài: 31.10.2019

* Thông tin về người được phỏng vấn:
Nghiêm Thị Kim Hoa nghiên cứu và thực hành sư phạm nhân quyền và phát triển dựa trên nhân quyền. Chị làm việc như một tư vấn độc lập cho nhiều tổ chức phát triển và các tác nhân xã hội dân sự ở Việt Nam trong các dự án vận động về nhân quyền, bao gồm việc nghiên cứu và hướng dẫn cách thức làm việc với các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc và khu vực, xây dựng cộng đồng và giáo dục nhân quyền. Chị đặc biệt quan tâm đến sư phạm nhân quyền và xây dựng văn hóa nhân quyền. Nghiêm Hoa học cao học về Phát triển quốc tế bền vững (Đại học Brandeis, 2009).
+++
* Informationen über das Projekt Das Mädchen K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Informationen über die Interviewte
Nghiem Thi Kim Hoa ist eine unabhängige Forscherin und Vermittlerin von Menschenrechtsentwicklungen. Sie arbeitete als eine Beraterin mit Entwicklungsagenturen und arbeitete als Mitwirkende zusammen mit nationalen zivilen Menschenrechtsgruppen an der Förderung von Menschenrechtsprojekten – inklusive der UN Menschenrechtsmechanismen; regionaler Mechanismen; Gesellschaftsbildung und Menschenrechtsbildung. Sie ist besonders an der Pädagogik von Menschenrechtserziehung und an der Bildung einer Menschenrechtskultur interessiert. Hoa hat einen M.A. in Sustainable International Development von der Brandeis University (2009).

+++

* Information about the project The Girl K…
www.goethe.de/vietnam/nang-k

* Information about the interviewee:
Nghiem Thi Kim Hoa is an independent researcher and educator on human rights-based development. She works as a consultant with development agencies and as a contributor together with national civil society groups on human rights advocacy projects – including UN human rights mechanisms and regional mechanisms, community building, and human rights education. She is particularly interested in the pedagogy of human rights education and building a culture of human rights. Hoa holds an M.A. in Sustainable International Development from Brandeis University (2009).

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://goindocal.com/category/bat-dong-san/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *