Nhà máy Vissai Hà Nam gây thảm họa môi trường, quan chức nói không ảnh hưởng!

Comments(2)

  1. Thao Tran thi says:

    Luandon của VN

  2. Pham Nang says:

    BO TAI NGUYEN MOI TRUONG O DAU???
    BUI KHONG DOC HAI, MOI CHU DAU TU VAO KHU VUC NAY 1: 00h KHONG DEO KHAU TRANG XEM THE NAO?? BUI HIT VAO PHOI SAO LAI NOI KHONG DOC HAI. BUI NHO TOA LANG TRONG KHONG KHI BAY KHAP VUNG, MA NOI KHONG DOC HAI ??.

Post a comment