Author

hatuankhang90@gmail.com

11 thoughts on “Nguy rồi, bệnh tình TBT đột ngột trở nặng ngay khi nghe Bộ Chính trị báo cáo về Biển Đông

  1. CHÚ Ý!! CHÚ Ý!! Đây là trò đánh trống lãng. Trọng lú giã bệnh đễ ngừơi dân Việt Nam không dể ý đến giàn khoang và để cho tàu cọng tự do họat động giàn khoan ở vịnh bắc bộ mà ngừơi dân Việt Nam không biểu tình chống đối. Đây là trò độc chiêu của tàu cọng và bọn tay sai VC

  2. Đem thằng chủ tiệm bán Nước Nguyễn phú Trộn Lòng này đến chùa Ba Vàng gặp cô Yến để cô Yến cho uống nước Cam Lờ hoặc gặp chị Lisa Phạm cho uống “Kinh Kỳ Juice” thì may ra qua khỏi.

  3. Bien dong thi ke bien dong ..ong trong dang an chao ..( hom nay khong biet chao gi ?.. chac chao hao ??.. chao hao bo duong lam !)

  4. khi nghe Bộ Chính trị báo cáo về Biển Đông…
    Thằng già ác ôn thều thào -" Chúng mày mù à, tao THÂN BẠI / DANH NIỆT GIƯỜNG còn báo với cô caí đéo gì ! ".

  5. Với con chó già Trọng lú thì sao đem so sanh với con người , tổ tiên lú là loại súc sinh nên loại súc vật như lú thì chỉ biết gian tham tàn ác chứ chẳng biết liêm sỉ chẳng có cái tâm cái sỉ như con người . Sống dưới sự cai trị của bọn súc vật này thì người dân quả thật là xấu số .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *