4 Comments#NguoiTinhMuaDong #ARS #China
Người Tình Mùa Đông (ver China) 2017 – ARS Remix

Link Download Mp3:

——————————————————————————————-
Copyright: I do not own the original. For copyright issues, please comment or contact me by mail. I will remove the video immediately upon request. I really appreciate your sympathy.
Gmail address: FANGLUON@gmail.com

All individuals and organizations re-post videos. Please specify source:” Video of Electro Hey channel – ”

Any unspecified individuals and organizations will result in permanent account lockout.

Best regards.
——————————————————————————————-
Bản quyền: Tôi không sở hữu bản gốc. Đối với các vấn đề về bản quyền, vui lòng nhận xét hoặc liên hệ với tôi qua thư. Tôi sẽ xóa video ngay lập tức theo yêu cầu. Tôi thực sự đề cao sự cảm thông của bạn.
Địa chỉ Gmail: FANGLUON@gmail.com

Tất cả các cá nhân và tổ chức đăng tải lại video. Vui lòng ghi rõ nguồn: ” Video của kênh Electro Hey –

Bất kỳ cá nhân và tổ chức nào, đăng tải lại video không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền nội dung của kênh. Sẽ dẫn đến việc khóa tài khoản vĩnh viễn.

Trân trọng.

———————————————————–
Copyright © 2018 Electro Hey Channel

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/giai-tri

Author

4 thoughts on “Người Tình Mùa Đông (ver China) 2017 – ARS Remix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *