Ngày 28/10 máy nội địa nhật điện 100 v Dương Quốc 0974178779

Comments(3)

  1. hai tran says:

    Cắt sắt thủy lực 14 đó có lên điện 220 được kg anh

  2. Anh thợ Bán đồ nhật bãi says:

    Mình có đăng video bán búa,ai quan tâm thì vào xem nha

  3. Minh Hưng Phạm says:

    Hỏi đĩa cưa mà ko thấy tra lou

Post a comment