Author

6 thoughts on “Múa Sạp – Đơn vị Xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

  1. Son son son đố son, son son son đồ rê, rê rê mí rê đồ rê, rê rê mí rê đô là, rế đô là rế la son la, rế son là rế la son mì, son mì son mì son lá, son la son la đố đố 😀 bài này lớp ông anh hồi năm lớp 5 nhảy t đứng t học thuộc nốt nhạc đến giờ vẫn còn nhớ! 😀 Mọi người có thể tham gia đóng góp ý kiến tại website https://hocnuahocmai.net

  2. 382.là dơn vị mình ờ xã thịnh dức dã 30 năm nay chắc thay đổi nhiều lắm rồi nhỉ.màn trình diễn hay quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *