Author

hatuankhang90@gmail.com

22 thoughts on “Mới thu nạp năm em sứ chân ngắn mời cả nhà cùng xem

  1. Bạn trồng cây sứ kỳ duyên là bạn tự sản xuất ra nhện đỏ đấy! Mình nhổ gốc hết rồi. Từ ngày nhổ gốc quăng mấy cây kỳ duyên là vườn sứ mình không có nhện đỏ tấn công nữa rồi.

  2. Mình ở Tây Ninh. Đặt hàng lúc nào cũng một tuần mới có. Bữa mình nhận 2cây về lúi đọt hết một cây.. Buồn treo một tuần rồi mà chưa them tròng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *