Mocha update 10/11/19

TỔNG HỢP NHỮNG TIN TỨC HAY TRONG NGÀY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG HỔI