Author

42 thoughts on “Minecraft-Hướng Dẫn Làm 1 bộ máy tính bằng command block(1.9)

  1. min bấm đúng theo lệnh của nó rồi xong cho redstone vào mà ko đi vậy bạn chơi phiền bản nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *