Author

4 thoughts on “Microsoft Excel 2016 Bài 17: Vẽ đồ thị trong Excel

  1. Minh đang dùng Excel 2016. Khi vẽ biểu đồ mà trục số dạng text nó tự động chuyển về dạng số. Ví dụ cái chỗ "tháng 1", "tháng 2", "tháng 3" của Clip trên nó không thể hiện trên biểu đồ mà lại thể hiện số 1, 2, 3 dạng số. Mình chưa mò ra được cách chỉnh lại. Bạn nào rành về phần này chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *