Author

24 thoughts on “Mẹo: Cách chép danh bạ từ iPhone vào Gmail

  1. sao mình vào gmail không tìm thấy chữ "Danh bạ" đâu nhỉ, chỉ thấy "Soạn thư", "Hộp thư đến",…. khó hiểu quá, có ai biết ko chỉ giúp mình với, mình đang dùng trình duyệt Cốc Cốc

  2. Cảm ơn bạn rất nhiều về chia sẻ nói trên, thật sự không có sự giúp đỡ nay có lẽ với hơn một ngàn số liên hệ ở đt cũ tôi không giám đổi iphone.

  3. Toi su dung 2iphone chung mot mat khau ID Apple.gio toi muon giữ lai mat khau ID cu cho iPhone cu.con thay doi mot khau ID moi cho iPhone 2 phai lam sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *