Author

37 thoughts on “Máy tính của bạn không đủ cấu hình để chơi GTA 5 ? Không thành vấn đề !

 1. core i5 8265U 1.6ghz(8 CPUs)~1.8Ghz turbo boot 3.9Ghz
  ram: 4GB
  card intel uhd gracphic 620
  win 10 64bit
  chơi kiểu này có ổn không

 2. Cpu: AMD E2-1800 APU with Radeon(tm) HD Graphics (2 CPUs), ~1.7GHz
  win 8.1 pro , 64 bit
  4gb ram
  DirectX 11
  AMD Radeon HD 7340 Graphics 2037 MB (60Hz)
  Chơi đc kh vậy mọi người ??

 3. windows pro
  Intel(R) Pentium(R) CPU G860 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz

  Memory: 2048MB RAM

  Available OS Memory: 1948MB RAM

  Page File: 2877MB used, 6600MB available

  Windows Dir: C:WINDOWS

  DirectX Version: DirectX 12

  DX Setup Parameters: Not found

  User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)

  System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)

  DWM DPI Scaling: Disabled

  Miracast: Not Available

  Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
  co choi duoc ko ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *