Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “Máy lọc nước có xử lý được nước sông Đà?

  1. Thôi thì biện pháp tạm thời là cứ uống nước qua cái máy lọc tại gia vậy …. còn đâu thì phó thác cho ông giời …. ha ha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *