Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “máy cầm tay nhật bãi điện_ 100v _3.6 lh 0338989456

  1. Bạn tets máy cái nào cũng tốt . Chổi than & cổ góp nẹt lửa mà ko thấy bạn nêu vấn đề này ? Máy có sao thì bạn cứ nói đúng , còn kh ai mua đc thì họ sẽ mua thôi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *