29 Comments#IQTechnic #Origami #SangTạo #kênhchuyênvềvideosángtạo#ĐăngKýKênhĐểXem
video dưới đây của mình muốn chia sẻ cho các bạn cách gấp một chiếc máy bay giấy trực thăng rất rễ đẹp sáng tạo và cũng là nghệ thuật Origami cách làm máy bay hay hơn chiếc máy bay dây thun nhé

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://goindocal.com/category/kinh-doanh/

Author

hatuankhang90@gmail.com

29 thoughts on “Máy bay giấy Cách gấp máy bay Trực Thăng | IQ Technic

 1. 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

 2. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😄😄😄😄😄😄😄😄🐽🐽🐽🐽🐽🐽🐽❤❤❤❤❤❤❤❤❤🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😎😅🤗😘🐕🐶🐎🍈🌯🥨🎇🎆✨

 3. 🤔🤐👙👖👔👕📿🕎😎😷😴😋🤗😘😊😆😚😉🍗😙☺😆😘😷😊😊😊😘😴😴😴😴😍😍😴
  😉😉😉😉
  😉😊😊😉😉
  😊😉😉
  😉😉😉😉
  😇😇😇😇
  😚😚😚😚😚😚
  😉😉😉😉😉
  😉😉😉😉😉😊
  👹👹👹👹👹👹👹
  🕎🕎🕎🕎🕎🕎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *