Author

hatuankhang90@gmail.com

31 thoughts on “Mai đại lộc gốc quấn rễ đẹp 250 nghìn/ cặp 😊 0977817648 Ngày 06/09/2019

  1. Công nhận cháu còn nhỏ mà kinh nghiệm trồng mai rất hay, cây không người nhận về lại cháu chăm sóc đã bung tượt bắt đầu ra lá, nếu vào tay của chú chắc bị chết quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *