Author

6 thoughts on “Longboarding in Vietnam | ESGuy | Chơi ván trượt longboard hấp dẫn

  1. A áo tím chơi hay quá… e cũng mới chơi mà chỗ e chơi k coá ai chơi cùng buồn ghê 🙁
    A chị nào có kn chỉ e cách đi bước nhỏ trên van với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *