Lời Chúa – Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên – 16/06/2019

Comments(4)

 1. Van Khan Bui says:

  Xln Chua Ba ngoi xin soi sang cho chung con Amen
  Con cam on cha va Tinh Dong

 2. Annie Mai says:

  Lay Chua Giesu con xin tin thac Linh Hon Giuse trong tay Chua xin Chua hay don nhan Linh Hon Giuse ve huong nhan Thanh Chua Amen Alleluia

 3. lan huong Nguyen says:

  Tạ ơn Chúa Ba Ngôi Alleluia alleluia

 4. Mỹ Nguyễn Hoàn says:

  Dong chua cuu the la tho so 38 ky dong la nha tho q d do ong ngu en ngoc bich lam chu

Post a comment