Loại bỏ ký tự xuống dòng (Alt + Enter) trong ô excelHướng dẫn dùng hàm SUBSTITUTE loại bỏ ký tự xuống dòng. Gộp các hàng trong ô Excel thành 1 dòng. xóa ký tự xuống dòng excel. Xoa ky tu xuong dong Alt + Enter Excel
Hàm sử dụng: =SUBSTITUTE(Địa chỉ ô;CHAR(10);” “)
► Tải unikey mới nhất:
► Website:
► Facebook :
► Hãy SUBSCRIBE kênh này:

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/cong-nghe

Comment(1)

  1. David Thomas says:

    Your video very happy
    My site: http://www.vietnameseholiday.com

Post a comment