loa tivi 21 inh Samsung vào Ali tiếng cực trắt

Comments(3)

  1. nhân tô says:

    có ghép trở hạn dòng ko anh

  2. Long Hoang says:

    Cap loa nho a gang them con tu gi vay

  3. huu tai nguyen says:

    Loa tivi trep cực đã

Post a comment