Author

2 thoughts on “Loa microlab M900 . 4.1 nhân biết vỏ loa bị rung

  1. A cho e hỏi e mới mua một bộ loa microlab TMN-3/4.1 ( m900)
    4 loa vệ tinh thì chỉ có 1 loa nghe rõ và to tiếng còn 3 loa kia nghe nhỏ và không rõ lắm. Thấy nhiều ae bảo là 2 loa nghe rõ cơ ạk. Hay chỉ 1 thôi ạk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *