Author

10 thoughts on “Loa bose 301V chính hãng mua tại Nguyễn Kim

  1. Mấy thánh muốn biết thật giả thì phải xem ai là người đại diện phân phối loa bose tại vn và chế độ bảo hành là biết ngay0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *