Loa Bluetooth Boss S2025 | 350k | thunsi.com |

Comments(3)

  1. lý ngọc bích says:

    da e o bjh thah

  2. lý ngọc bích says:

    anh cko e dat mot cai nhe(0925959654)

  3. Snsontran Tran says:

    loa lày sạc bằng củ sạc 2a sam sung có phồng bin không ah

Post a comment