Author

hatuankhang90@gmail.com

18 thoughts on “LẦN ĐẦU CÙNG VỢ KHAI THÁC ONG VÒ VẼ NUÔI TẠI VƯỜN.

  1. Khi khai thác tổ ong, tại sao bạn không tìm Ong Chúa trả lại ngay cho bầy Ong, mà phải về nhà mới tìm. Như vậy, mới tránh nhầm lẫn chứ?

  2. Nhiều tổ móc = dây thép vậy bạn chuẩn bị cái kìm cắt dây thép cho mau. Cắt = dao tổ nó vỡ lơm nha lơm nhơm. Bắt tội con ong xây thêm công đoạn 🙂

  3. bắt ong chúa tổ này sang tổ kia ông thợ nó có giết ko vậy mình mới nuôi lần đầu thấy tổ ko có chúa nó vẫn đẻ trứng nhưng mà 1 lỗ 2 đến 3 trứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *