Làm Trắc Nghiệm Tính Cách MIỄN PHÍ Để Biết Mình Là Ai | Bài học kinh doanh– Đăng ký theo dõi kênh:

– Khóa học “Làm Web Kinh Doanh Trong 5 Ngày – Không Cần Biết Lập Trình”:

– Các video tâm đắc về kinh doanh:

– Radio chính thức của web5ngay:

– Group chính thức của Web5ngay:

#web5ngay #kynang #kinhdoanh #baihockinhdoanh

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/kinh-doanh

Comments(22)

 1. Web5Ngay says:

  Ai ơi có thấy gì không?

  Video hay nhất nằm trong link này 👉 https://w5n.co/best

 2. Phương Thảo Lê says:

  C1: 2d c2: 3d c3: 1d c4: 1d c5: 3d c6: 2d c7: 0d c8: 1d c9: 1d/// c10: 2d c11: 3d c12: 2d c13: 4d c14: 4d c15: 4d c16: 4d c17: 1d c18: 2d ///c19: 2d c20: 3d c21: 4d c22: 3d c23: 2d c24: 3d c25: 2d c26: 3d c27: 3d/// c28: 1d c29: 0d c30: 2d c31: 1d c32: 4d c33: 1d c34: 2d c35: 3d c36: 1d/// c37: 0d c38: 1d c39: 0d c40: 0d c41: 4d c42: 3d c43: 3d c44: 3d c45: 4d/// c46: 2d c47: 4d c48: 2d c49: 0d c50: 0d c51: 3d c52: 1d c53: 3d c54: 2d

 3. Nguyên Lê Bá says:

  c46: 2đ
  c47: 2đ
  c48: 2đ
  c49: 0đ
  c50: 3đ
  c51: 0đ
  c52: 2đ
  c53: 0đ
  c54: 3đ
  Tổng điểm: 14đ

 4. Nguyên Lê Bá says:

  c37: 0đ
  c38: 0đ
  c39: 0đ
  c40: 1đ
  c41: 2đ
  c42: 0đ
  c43: 0đ
  c44: 2đ
  c45: 4đ
  Tổng điểm: 9đ

 5. Nguyên Lê Bá says:

  c28: 3đ
  c29: 2đ
  c30: 3đ
  c31: 1đ
  c32: 2đ
  c33: 1đ
  c34: 2đ
  c35: 3đ
  c36: 1đ
  Tổng điểm: 18đ

 6. Nguyên Lê Bá says:

  c19: 1đ
  c20: 0đ
  c21: 1đ
  c22: 3đ
  c23: 2đ
  c24: 0đ
  c25: 2đ
  c26: 1đ
  c27: 2đ
  Tổng điểm: 12đ

 7. Nguyên Lê Bá says:

  c10: 1đ
  c11: 1đ
  c12: 1đ
  c13: 0đ
  c14: 1đ
  c15: 1đ
  c16: 2đ
  c17: 0đ
  c18: 2đ
  Tổng điểm: 9đ

 8. Nguyên Lê Bá says:

  c1: 2đ
  c2: 2đ
  c3: 2đ
  c4: 3đ
  c5: 0đ
  c6: 3đ
  c7: 0đ
  c8: 4đ
  c9: 1đ
  Tổng điểm: 17đ

 9. Công Thành Trần says:

  c46 :0
  c47: 2
  c48: 2
  c49: 0
  c50: 0
  c51: 0
  c52:1
  c53: 0
  c54: 0
  tc 5

 10. Công Thành Trần says:

  c37: 2
  c38: 1
  c39: 0
  c40: 1
  c41: 0
  c42: 1
  c43: 0
  c44: 3
  c45:2
  tc 10

 11. Công Thành Trần says:

  c28:3
  c29:1
  c30:4
  c31:3
  c32:4
  c33:2
  c34:0
  c35:2
  c36:1
  tc:20

 12. Công Thành Trần says:

  c19: 2
  c20: 1
  c21: 3
  c22:0
  c23:0
  c24:0
  c25:0
  c26:0
  c27:2
  tc : 8

 13. Công Thành Trần says:

  c10: 1
  c11: 4
  c12: 2
  c13: 0
  c14: 1
  c15: 0
  c16: 3
  c17: 1
  c18: 1
  tc : 13

 14. Công Thành Trần says:

  c1: 2đ
  c2: 3đ
  c3 : 1đ
  c4: 1
  c5: 0
  c6: 4
  c7: 0
  c8: 2
  c9: 0
  tổng : 12đ

 15. Đạt Phú says:

  46 1
  47 4
  48 4
  49 3
  50 2
  51 2
  52 3
  53 1
  54 2
  22d

 16. Đạt Phú says:

  37 3
  38 3
  39 2
  40 1
  41 1
  42 3
  43 2
  44 3
  45 3
  21d

 17. Đạt Phú says:

  28 3
  29 3
  30 3
  31 2
  32 4
  33 2
  34 1
  35 3
  36 3
  24d

 18. Đạt Phú says:

  19 2
  20 2
  21 4
  22 0
  23 0
  24 0
  25 0
  26 2
  27 3
  13đ

 19. Đạt Phú says:

  10 1
  11 3
  12 2
  13 0
  14 2
  15 1
  16 2
  17 1
  18 3

 20. Đạt Phú says:

  1 4
  2 3
  3 1
  4 0
  5 0
  6 1
  7 3
  8 3
  9 1

 21. Khôi Trần Minh says:

  C46: 2
  C47: 2
  C48: 3
  C49: 2
  C50 : 0
  C51: 3
  C52: 1
  C53: 0
  C54: 1
  Tông 14d

 22. Khôi Trần Minh says:

  C37: 0
  C38: 1
  C39: 1
  C40: 0
  C41: 2
  C42: 3
  C43: 4
  C44: 4
  C45: 3
  Tỗng 18diem

Post a comment