Author

29 thoughts on “Làm thế nào để ghép ảnh vào nền bằng Photoshop

  1. Bạn nên chỉ mọi người nhiều phím tắt hơn như Ctrl+T, Ctrl+E các thứ
    Mặc dù vậy nội dung video rất hay rất dễ hiểu và mình đã làm đc. Cảm ơn bạn nhiều

  2. photoshop nguy hiểm thật nếu đối tượng xấu ghép ảnh nói xấu bôi nhọ danh dự người khác rất dễ dàng,như anh ba dũng mà bọn phản động ghép hình a ba dũng đội áo mũ nhà THANH bó tay

  3. Bạn hướng dẫn nhanh quá nhìn theo không kịp nên không hiểu, bạn làm ơn chỉ từ từ nhé ☺ phải làm thế nào mới có phần Photoshop, cảm ơn bạn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *