Author

21 thoughts on “Lái Trực Thăng Quân Đội Đại náo Thành Phố Cùng Tommy – GTA VICE CITY HD – Mr Thắng

  1. 1 điều trong gta vice city là cho dù có mod xe hay quần áo hay bất cứ máp 3d như thế nào thì thực chất nó chỉ là ảo trong màn hình của mình thôi chứ trong game vẫn là đồ cũ ko phải đc như mod

  2. Bọn quân đội trog Gta VC xạo l*n kinh, ghét bọn nó cực. Hồi trước chạy đi lấy cái máy banh tp2 xong vô tình bay ngang khu qđ nó bắn rớt luôn cay vcl . Xong Ghét quá t tải cheat engine bất tử máu đạn sang bằng Kkk Phế vcl ┌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *