Author

23 thoughts on “KT Audio 300B test thi đấu Philips 9710 và Telefunken.

 1. Loa philip nghe đủ giải hơn ,tiếng ca sĩ Quang Lập dc tái hiện tốt hơn ,loa còn lại nghe tĩnh nặng hơn nghe hơi khô tiếng

 2. Củ tlefunken tiếng bass mạnh hơn , ấm hơn, sáng hơn củ philips, củ philips tiếng tép cao hơn. nói trung củ tele nghe thích hơn anh

 3. Môi loa môi vě. Thăng telefulken ngot høn nhüng lên ko hêt giåi nhü philips. Tôi thich nghe philips høn nghe nhac vàng nó møi dů âm tiêt. Môt diêu nüa telefulken nghe ko trong trěo băng loa philips. Ko tach Bach băng.

 4. Mỗi đôi mỗi vẻ. Công nhận máy quay của bác ghi tốt thật. 9710 dày hơn nhi?bas hơn đúng ko ah? Nhưng e thích giọng chiếc kia hơn

 5. E thấy telefunken đoạn từ 10000hz-12000hz hay hơn Philips anh ạ
  Ở đoạn này Philips hơi chói
  Và giải tần của Philips rộng hơn một chút
  Nếu khắc phục một chút thì telefunken sẽ chơi hay hơn Philips
  E thích telefunken ngọt mềm không bị chói như Philips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *