Khu vườn có nhiều cây gỗ trắc đẹp

Comments(9)

 1. Vui thú miền quê says:

  Nhìn đã quá. Loại cây này mài lũa zin thì đẹp không chê được

 2. Xuân Thanh says:

  Trắc hay hương vậy ta. Nhìn giống lá hương nhỉ

 3. Manh Duong Viet says:

  Gốc này đánh về liệu chết không, những gốc này khoảng nhiêu một gốc

 4. An Phạm says:

  Mua được bạn để cho mình mấy cây nhé, mình sắp xếp cv mình sẽ đến gl giaoluu với bạn

 5. Thúy Lâm says:

  Mua được hỏi mua hộ mình một gốc nhé

 6. Anh Quỳnh says:

  Đi ko gọi b

 7. Đat Le tat says:

  Tìm thấy chủ vườn thì gọi mình lấy cây nhé

 8. khoa Van says:

  Lộc vừng 5 thân sau này tạo tán chóp nón rất đẹp

 9. Man cua huong lan Man says:

  Co cây mi ni không anh

Post a comment