Khách hàng phản ánh VinFast Fadil bị chảy dầu, bốc khói khi chạy và cách giải quyết của hãng

Post a comment