Karaoke Cờ Việt Nam – Tác giả: Đình Dương – Beat chuẩn

Comments(2)

  1. Hoàng Lê Kim says:

    Danh sách phát những bản Karaoke hay nhất của nhạc sĩ Đình Dương: https://www.youtube.com/watch?v=I_s4ONsqKuw&list=PLmGzKy5n9rOzlnuwU85jju_tphpTDGi3a

  2. Phòng Văn Hóa Nghi Lộc says:

    Cảm ơn bạn Hoàng Lan đã làm video quá công phu và đẹp mắt!

Post a comment