HVP Vitamin B1 giúp dưỡng cây, ra rễ, bung chồi, tăng cường đề kháng cho cây

Comment(1)

  1. Lan rừng & cuộc sống says:

    Pha hơi đậm co sao ko bạn. Lan có bị chết ko bạn

Post a comment