Hướng dẫn tắt gia tốc khi chơi Cs1 1, Cs1 1 Gia Tốc Chuột | congdongcs 1.1

Comments(2)

  1. Định Phạm says:

    Cho mình xin config này đc k bạn.

  2. Bình Thanh says:

    Bắn mạng lan vs nhau thì config này có tác dụng vs máy chủ ak. Hay máy join cũng đc.

Post a comment