Hướng Dẫn tách chữ và chèn qua ảnh cực nhanh (Shared PSD)

Comments(2)

  1. Nguyễn Mai says:

    Sau này anh làm chữ bự lên nhen, em nhìn vào khó đọc quá :((((

  2. Thanh Truong says:

    Bạn nào cần gì về biết gì thêm Comment ở dưới mình sẽ hướng dân. 🙂

Post a comment