Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 để thiết kế một bài trình chiếu cơ bản

Comments(4)

  1. nguyenthithuthuy thuy says:

    dễ hiểu thank bạn . chúc bạn mạnh khỏe để tiếp tục làm clip nha

  2. huong phan says:

  3. Đạt B says:

    ,

  4. Sang Sophie says:

    rất dễ hiểu, cảm ơn bạn!!! ^^

Post a comment