Hướng dẫn LÁI XE Ô TÔ ở MỸ| Đọc vị các loại biển báo giao thông phổ biến (P4)Ở Mỹ, biển báo giao thông cũng cắm đầy đường như ở Việt Nam, được cái là không nấp sau lùm cây. Không hiểu các loại biển báo này, bạn sẽ gặp cảnh sát như chơi. Cùng xem mấy biển báo giao thông phổ biến ở Mỹ và các ứng xử khi gặp.

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://goindocal.com/category/cong-nghe/

Post a comment