Hướng dẫn hiện các kí tự đặc biệt của Font trong Photoshop

Comments(3)

  1. Trung Phan says:

    Lm trong CS6 thu br

  2. Toan nguyen says:

    bạn ơi mình dùng CS6 k có mục Glyphs

  3. Ngô Gia Huy says:

    Còn viết trong điện thoại trong đc à a. Em cài font vô app phonto mà không viết đc kí đó.. ko biết làm sao 😂

Post a comment